ERB
RODNÝ KRAJ
ŠTEFAN CISKO
SLOVENSKO
ĽUDOVÍT ŠTÚR ]
HUMANIZMUS
PUBLIKÁCIE
UŽITOČNÉ
DOMOV
ĽUDOVÍT ŠTÚR
ĽUDOVÍT ŠTÚR
Kodifikátor, filozof, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ, politik


        "Preto nech neprejde jediný deň bez toho,
aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov,
nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň,
obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa
nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."


Rodný dom Ľudovíta Štúra