ERB
RODNÝ KRAJ
ŠTEFAN CISKO
SLOVENSKO ]
ĽUDOVÍT ŠTÚR
HUMANIZMUS
PUBLIKÁCIE
UŽITOČNÉ
DOMOV
SLOVENSKO
SLOVENSKO
Moje Slovensko!

Maličké Slovensko v Európe býva,
pod veľkými Tatrami, ticho sa skrýva.

Vojnu nikdy nezačalo,
o pomoc nikdy nekričalo.

Stále bolo veľmi krásne,
odjakživa sa o ňom písali básne.

Tisíce sa na ňom narodilo hrdinov,
čo teraz spia pod jeho zeminou.