ERB ]
RODNÝ KRAJ
ŠTEFAN CISKO
SLOVENSKO
ĽUDOVÍT ŠTÚR
HUMANIZMUS
PUBLIKÁCIE
UŽITOČNÉ
DOMOV
RODOVÝ ERB VLADIMÍRA ŠOTTERA
RODOVÝ ERB VLADIMÍRA ŠOTTERA
Kliknite pre zväčšenie
Zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou QS-363/2006.

História mena:
Nemecké meno Š O T T E R pochádza z historického regiónu Rakúska.

Pravopisné premeny mena sú:
Schotter, Sutter, Sauter, Sautter, Seuter, Seutter, Seiter, Sutterer a mnoho ďalších podôb. Okrem nemeckých hovoriacich krajín sa meno často vyskytuje v USA. Nositelia mena na Slovensko sa dostali pravdepodobne príchodom Nemcov na Spiš v období 12. - 15. storočia.

Podoba erbu:
V modrom štíte nad otvorenou knihou kruh šiestich hviezdičiek, uprostred s veľkou hviezdou - všetko strieborné. Spod točenice na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú tu i tam modro-strieborné prikrývadlá. Klenotom je na točenici stojací strieborný vzlietajúci orol v zlatej zbroji, v zobáku s modrou otvorenou knihou.

Symboly erbu:
Hviezdy - nekonečnosť, voľnosť, sloboda človeka a poznávania.
Otvorená kniha - vzdelávanie, bádanie.
Orol - národovectvo a vlastenectvo.
Modrá farba - pravda, zodpovednosť, dôveryhodnosť, súcit.
Biela (strieborná) - mier, úprimnosť.

Viac o osídľovaní Spiša Nemcami